Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запознайте се внимателно с Общите Условия за ползване на онлайн магазин ZAKALENO.COM. С разглеждането и/или използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.

Информация за нас

„ФОРЕА“ ЕООД (ZAKALENO.COM и/или Администратора) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 203943054, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1172, ж.к. Дианабад, бл. 37, тел: 0879 503 166; e-mail: info@zakaleno.com

Общи разпоредби

“Сайт” е Интернет страницата ZAKALENO.COM, представляващ онлайн магазин;
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на ZAKALENO.COM на компютър;
“Стока/Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока/Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ZAKALENO.COM при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Предмет на Общите условия

Общи условия за покупка-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ZAKALENO.COM от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез Интернет страницата на онлайн магазин ZAKALENO.COM

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на ZAKALENO.COM е достъпна за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪРГОВЕЦЪТ да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, участие в промоции, ваучери за намаление, история на поръчките и др.).

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока/Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката/Стоките.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка).

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта.
Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на ТЪРГОВЕЦА, след като се увери в нейната цялост.

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на ZAKALENO.COM.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки потребител има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката, в случай че те не са използвани, не е увредена цялоста на опаковката им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Потребителят, направил и потвърдил поръчката се съгласява да освободи пратката си в срок до 7 дни от нейното пристигане в офиса на куриера.

Направена и потвърдена поръчка в ZAKALENO.COM се смята за сключен договор от разстояние между онлайн магазина и клиента. Потребителят е длъжен да заплати пълния размер на транспортните разходи.

В случай, че потребителят откаже да заплати дължимите транспортни разходи по направена и изпратена поръчка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

Права и задължения на Търговеца

ZAKALENO.COM има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ZAKALENO.COM, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ZAKALENO.COM не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ZAKALENO.COM.

ZAKALENO.COM не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите ZAKALENO.COM във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ZAKALENO.COM

ZAKALENO.COM има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. ZAKALENO.COM няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

ZAKALENO.COM има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които ZAKALENO.COM ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

ZAKALENO.COM гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ZAKALENO.COM, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то ZAKALENO.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.