Monthly Archives - август 2016

август 2016

blackberry

BlackBerry преустановява производството на телефони

Вярно ли е това или са просто слухове? Дали загубите на пазарен дял през последните години ще принудят компанията да спре да произвежда мобилни телефони? Очакванията за растеж на софтуер бизнеса на фирмата се оправдават, но загубите на потребители през последните години носят и лоши финансови резултати. Това е една от причините компанията да съкрати част от персонала си.

Опит за възстановяване на позициите на пазара за смартфони  бе извършен през есента на 2015 година. Тогава Blackberry Limited представи първия […]